Wiseolla ja Keliberillä tarjolla kiinnostava haaste palkkahallinnon asiantuntijalle

Keliberin litiumhanke on siirtymässä rakennusvaiheeseen. Sen seurauksena yrityksen henkilöstömäärä tulee kasvamaan vauhdilla seuraavan vuoden aikana. Kasvu tarkoittaa mahdollisuuksia ja haasteita yrityksen rekrytointiin, henkilöstöhallintoon ja palkkahallintoon.

25.08.2022

Räätälöimme palkka-asiantuntijan työnkuvan valitun henkilön ydinosaamisen mukaan, Wiseon toimitusjohtaja Marko Lehtonen sanoo.
Räätälöimme palkka-asiantuntijan työnkuvan valitun henkilön ydinosaamisen mukaan, Wiseon toimitusjohtaja Marko Lehtonen sanoo.

– Keliber tulee rekrytoimaan seuraavan puolentoista vuoden aikana reilut 100 henkilöä. Se tarkoittaa siis noin kymmentä henkilöä kuukaudessa. Viime aikoina Keliberin henkilöstöpuolella onkin ahkerasti suunniteltu, rakennettu ja viimeistelty yrityksen henkilöstö- ja palkkahallinnon prosesseja, Keliberin henkilöstöjohtaja Asko Saastamoinen vahvistaa.

Keliber hakee nyt yhdessä taloushallinnon yhteistyökumppaninsa Wiseo Taloushallinto Oy:n kanssa palkanlaskijaa tai palkka-asiantuntijaa vastaamaan Keliberin kasvun haasteisiin. Haetun henkilön työnkuva liittyy vahvasti palkkalaskentaan ja erityisesti sen kehittämiseen Keliberillä sekä Wiseon muissa asiakasyhtiöissä.

– Keliberin henkilöstömäärän kasvaessa palkkahallinnon prosessien vaatimukset kasvavat samalla koko ajan. Siksi palkanlaskennan prosessien kehitystyö on hyvä aloittaa heti alkuvaiheessa yhteistyöllä. Näin pääsemme ratkomaan mahdollisia haasteita heti niiden ilmaantuessa. Alkuvaiheessa haemme yhtä palkka-asiantuntijaa ja tulevaisuudessa todennäköisesti toistakin, Wiseon toimitusjohtaja Marko Lehtonen kertoo.

Mahdollisuus kehittää ja kehittyä molemmissa yhtiöissä


Kun palkka-asiantuntija on löytynyt, hän tulee käytännön tasolla työskentelemään sekä Wiseolla että Keliberillä. Työsopimus ja työsuhde syntyvät Wiseon kanssa. Wiseo on viimeiset vuodet ollut Keliberin taloushallinnon kumppani ja yritykset ovat tehneet vastaavanlaista yhteistyötä rekrytoinnissa aiemminkin. Keliberin henkilöstöjohtaja Asko Saastamoinen näkee palkka-asiantuntijan rekrytoinnin luonnollisena jatkumona yhteistyölle.

– Keliberin henkilöstömäärää ajatellen ei ole riittävän tehokasta rekrytoida palkka-asiantuntijaa sisäisesti. Kun palkka-asiantuntijan työsuhde muodostuu Wiseon kanssa, emme ole täysin riippuvaisia yhden ihmisen työpanoksesta, vaan Wiseolta löytyy tarvittaessa varalle myös muita henkilöitä, jotka tuntevat yhtiömme ja asiakkuutemme.

Yhteiselle rekrytoinnille löytyy toinenkin selvä peruste.

– Wiseo on meille sopivan kokoinen ja ketterä kumppani, joka haluaa samalla kehittyä itse, kun kehittää meidän prosessejamme. Pystymme neuvomaan ja auttamaan puolin ja toisin ja se on kaikkein hedelmällisin yhteistyön muoto, Saastamoinen sanoo.

Marko Lehtonen vahvistaa Saastamoisen näkemyksen.

– Keliberin kokoluokan yrityksiä ei alueellamme paljoa ole ja tämä antaa Wiseolle mahdollisuuden kasvaa yrityksenä samalla, kun omalla asiantuntijuudellamme ratkomme asiakkaamme haasteita. Saamme itse toimia haastavimmalla tasolla ja uskon, että se on varmasti motivoivaa palkka-asiantuntijan työhön valittavalle henkilölle, Lehtonen sanoo.

Työ sopii ratkaisuhakuiselle henkilölle, joka hallitsee palkkalaskennan ja sen raportointivelvollisuudet, mutta syttyy haasteista.

– Keliberillä palkka-asiantuntijan pääasiallinen tehtävä on palkanlaskenta ja palkkojen oikeellisuuden tarkastaminen. Koska toimimme teollisuudessa, katsomme kokemuksen teollisuuden palkanlaskennasta eduksi, mutta välttämätöntä se ei ole. Keliberillä palkanlaskentaan sisältyy paljon muuttuvia eriä kuten esimerkiksi tulospalkkioita ja vuorotyölisiä, Saastamoinen luettelee ja jatkaa.

– Lisäksi työehtosopimusten ja sen tulkintojen ymmärtäminen on työssä tärkeässä osassa. Oma taustani on vahva työsuhdepuolelta, mutta on hyvä, että joku toinen katsoo minun kanssani näitä asioita. Tätä kautta työnkuvaan voi liittyä paljon myös työlainsäädäntöä kuten työsopimuslaki, vuosilomalaki, työaikalaki ja yhteistoimintalaki. Tässä on tarjolla mahdollisuus kehittyä laajaan asiantuntijarooliin.

Wiseon Marko Lehtonen kertoo, että lopullinen työnkuva muodostuu valitun henkilön osaamisen mukaan.

– Palkka-asiantuntija on alamme haastavimpia rekrytointeja, joten räätälöimme työnkuvan hakijan ydinosaamisen mukaan. Työsuhde muodostuu Wiseon kanssa, mutta tässä on mahdollisuus päästä kehittämään ja kehittymään molemmissa yhtiöissä. Valittu henkilö saa sekä Wiseon tiimin että Keliberin tiimin tuen työlleen, Lehtonen kannustaa hakemusten lähettämiseen.

Katso tarkemmat hakuohjeet täältä.

PIDITKÖ julkaisusta? JAA SE VERKOSTOSSASI!